Tumblelog by Soup.io
 • latesavannahnight
 • jakmidzisiajzle
 • axyz
 • mrrru
 • king13
 • ain
 • MishaLecter
 • annabellepe
 • migrationofthesoul
 • pingwineq
 • friendstraveluk
 • krzyk-ciszy
 • sexzrekinem
 • missweird
 • piksele
 • kurz
 • staruszka
 • jointskurwysyn
 • kikkeer
 • filology
 • kotzmarsa
 • malinowykisiel
 • thelifeposh
 • lielovelive
 • myselfwonderland
 • Annju
 • littlefiligreespirit
 • LacrimaMi
 • scylla
 • MyBlackWings
 • sbt
 • weareoutinthewild
 • 154154
 • coherentstates
 • mikroiver
 • ohmarilyn
 • Americanlover
 • newiscoming
 • dysmorfofobia
 • tazniebieskimi
 • EmotionalSpiral
 • revalie
 • fivestagesofloss
 • carly
 • nienormatywny
 • pequento
 • rozpierdolwglowie
 • zlanieznajoma
 • czarnycukier
 • youbastard
 • noticemysoul
 • caramelsanddebris
 • misne
 • Karolinuka
 • Clarisse
 • deviate
 • oversensitive
 • background
 • logarytmnaturalny
 • werterowska
 • pandathing
 • mrsantares
 • hello-im-psycho
 • La-Libellule
 • Virasil
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • LittleJack
 • nenya
 • Magnolia11
 • misiaczek95
 • poetabezdomny
 • wstydem
 • nieniewesola
 • hey-jude
 • fakinszit
 • shrew
 • tilde
 • owlmarcia
 • misza
 • Evowe
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

6501 d406 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
7237 7a37
Reposted fromteganquin teganquin viajanuschytrus januschytrus

June 26 2019

4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viarosalie rosalie
8542 899b
Reposted fromirmelin irmelin viaSilentForest SilentForest
Kobiety. Boże jakie my jesteśmy zajebiste. Kobieta z niczego jest w stanie zrobić obiad i awanturę. Faceci to są tacy szczęściarze, że nas mają. Idzie facet szukać czapki, mówisz mu gdzie jest, wraca mówi, że nie ma. Idziesz z nim i kurwa jest. MAGIA.
— Okiem Elizabed
2806 321e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viametalfairy metalfairy
∆ where two and two always makes up five. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakudlaty kudlaty
5010 74ad 500
Reposted fromsailormoon sailormoon
4687 73af 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialili1234 lili1234
5189 bc9d 500
Reposted fromkudlaty kudlaty
3447 7c79 500
Reposted fromsoftboi softboi viakateistrue kateistrue
4717 9a9d
5311 3e15 500
Reposted fromxanth xanth viaskizzo skizzo
0019 6e1c 500
Reposted fromlaskowska laskowska viaoll oll
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13
1365 6037
Reposted fromtichga tichga vialevune levune
Reposted frompsychedelix psychedelix vialevune levune
0752 6203 500
Reposted frompunisher punisher vialevune levune
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl