Tumblelog by Soup.io
 • latesavannahnight
 • jakmidzisiajzle
 • Evowe
 • misza
 • owlmarcia
 • tilde
 • shrew
 • fakinszit
 • hey-jude
 • nieniewesola
 • wstydem
 • poetabezdomny
 • misiaczek95
 • Magnolia11
 • nenya
 • LittleJack
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • Virasil
 • La-Libellule
 • hello-im-psycho
 • mrsantares
 • pandathing
 • werterowska
 • logarytmnaturalny
 • background
 • oversensitive
 • deviate
 • Clarisse
 • Karolinuka
 • misne
 • caramelsanddebris
 • noticemysoul
 • youbastard
 • czarnycukier
 • zlanieznajoma
 • rozpierdolwglowie
 • pequento
 • nienormatywny
 • carly
 • fivestagesofloss
 • revalie
 • EmotionalSpiral
 • tazniebieskimi
 • dysmorfofobia
 • newiscoming
 • Americanlover
 • ohmarilyn
 • mikroiver
 • coherentstates
 • 154154
 • weareoutinthewild
 • sbt
 • MyBlackWings
 • scylla
 • LacrimaMi
 • littlefiligreespirit
 • Annju
 • myselfwonderland
 • lielovelive
 • thelifeposh
 • malinowykisiel
 • kotzmarsa
 • filology
 • kikkeer
 • jointskurwysyn
 • staruszka
 • kurz
 • piksele
 • missweird
 • sexzrekinem
 • krzyk-ciszy
 • friendstraveluk
 • pingwineq
 • migrationofthesoul
 • annabellepe
 • MishaLecter
 • ain
 • king13
 • mrrru
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

7462 f72f
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
4172 4166 500
Reposted from777727772 777727772 viaolivierk olivierk
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

March 23 2018

Chce mi sie wyć. Nie płakać. Wyć. Ale nie mogę. Nie mam łez. 
Reposted fromdygoty dygoty viaMaryiczary Maryiczary
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
Reposted fromvictorian victorian viagdziejestola gdziejestola
3436 e808
Play fullscreen
Reposted byzoiFuel
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaworthit worthit
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viajethra jethra
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viajethra jethra
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viafreeway freeway
1622 cf45
Reposted fromscorpix scorpix vialadymartini ladymartini
2697 a23a 500
Reposted from777727772 777727772 vianuwanda nuwanda
Przyszedł znowu w ostatniej chwili, a przychodzenie w ostatniej chwili było jego dumą. Wszyscy inni przychodzili według wcześniej przemyślanego planu, toteż żyli całe życie bez niespodzianek.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
znów się wykończę chemicznym romansem 
Reposted bymesouteworthitpkz451zezarlamkredke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl