Tumblelog by Soup.io
 • latesavannahnight
 • jakmidzisiajzle
 • Evowe
 • misza
 • owlmarcia
 • tilde
 • shrew
 • fakinszit
 • hey-jude
 • nieniewesola
 • wstydem
 • poetabezdomny
 • misiaczek95
 • Magnolia11
 • nenya
 • LittleJack
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • Virasil
 • La-Libellule
 • hello-im-psycho
 • mrsantares
 • pandathing
 • werterowska
 • logarytmnaturalny
 • background
 • oversensitive
 • deviate
 • Clarisse
 • Karolinuka
 • misne
 • caramelsanddebris
 • noticemysoul
 • youbastard
 • czarnycukier
 • zlanieznajoma
 • rozpierdolwglowie
 • pequento
 • nienormatywny
 • carly
 • fivestagesofloss
 • revalie
 • EmotionalSpiral
 • tazniebieskimi
 • dysmorfofobia
 • newiscoming
 • Americanlover
 • ohmarilyn
 • mikroiver
 • coherentstates
 • 154154
 • weareoutinthewild
 • sbt
 • MyBlackWings
 • scylla
 • LacrimaMi
 • littlefiligreespirit
 • Annju
 • myselfwonderland
 • lielovelive
 • thelifeposh
 • malinowykisiel
 • kotzmarsa
 • filology
 • kikkeer
 • jointskurwysyn
 • staruszka
 • kurz
 • piksele
 • missweird
 • sexzrekinem
 • krzyk-ciszy
 • friendstraveluk
 • pingwineq
 • migrationofthesoul
 • annabellepe
 • MishaLecter
 • ain
 • king13
 • mrrru
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viayoubastard youbastard

February 21 2019

1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viafreeway freeway
0929 2b2e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreeway freeway
5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial viafreeway freeway
0977 d7d2
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaMartwa13 Martwa13
5827 3273 500
0651 bab3 500
Reposted frompunisher punisher viafreeway freeway
6070 5dc4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakeithpeligro keithpeligro
0644 569f
Reposted fromtwice twice viakeithpeligro keithpeligro
2725 85ad 500
6900 ccf3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz

February 20 2019

1487 1a80 500
Reposted fromrubinek rubinek viakatt katt
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakatt katt
9318 c7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakatt katt
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl