Tumblelog by Soup.io
 • jakmidzisiajzle
 • Evowe
 • misza
 • owlmarcia
 • tilde
 • shrew
 • fakinszit
 • hey-jude
 • nieniewesola
 • wstydem
 • poetabezdomny
 • misiaczek95
 • Magnolia11
 • nenya
 • LittleJack
 • makswilczur
 • Virasil
 • La-Libellule
 • hello-im-psycho
 • mrsantares
 • pandathing
 • laurensyikes
 • logarytmnaturalny
 • background
 • oversensitive
 • deviate
 • Clarisse
 • Karolinuka
 • misne
 • lilacwine
 • caramelsanddebris
 • noticemysoul
 • youbastard
 • czarnycukier
 • zlanieznajoma
 • rozpierdolwglowie
 • pequento
 • nienormatywny
 • carly
 • fivestagesofloss
 • revalie
 • EmotionalSpiral
 • tazniebieskimi
 • dysmorfofobia
 • newiscoming
 • Americanlover
 • ohmarilyn
 • mikroiver
 • coherentstates
 • 154154
 • weareoutinthewild
 • sbt
 • MyBlackWings
 • scylla
 • LacrimaMi
 • littlefiligreespirit
 • Annju
 • myselfwonderland
 • lielovelive
 • thelifeposh
 • malinowykisiel
 • kotzmarsa
 • filology
 • kikkeer
 • brzask
 • staruszka
 • kurz
 • piksele
 • missweird
 • sexzrekinem
 • krzyk-ciszy
 • friendstraveluk
 • pingwineq
 • krainabezlez
 • annabellepe
 • MishaLecter
 • ain
 • king13
 • mrrru
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viamyceline myceline

June 21 2017

1337 c1d5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viayanek yanek
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayanek yanek
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadontforgot dontforgot
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaLuukka Luukka
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viarosalie rosalie
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
7493 09f9 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viamayamar mayamar
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viancmsp ncmsp
9244 4740 500
Jarosław Borszewicz "Mroki"
Usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
— Tuwim
Reposted fromtirarira tirarira viahormeza hormeza
Przed pisaniem listu do Ciebie ogarnia mnie taka sama trema jak przed randką z Tobą po dłuższym rozstaniu. Ze wszystkiego, co nieustannie do Ciebie mówię przez cały dzień i pewno również przez sen (dobrze że nie na głos), z tego wszystkiego mam nagle wybrać tylko to, co zmieści się w liście!

Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej 29.06.1964
Reposted fromamanecer amanecer viagdziejestola gdziejestola
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl