Tumblelog by Soup.io
 • latesavannahnight
 • jakmidzisiajzle
 • Evowe
 • misza
 • owlmarcia
 • tilde
 • shrew
 • fakinszit
 • hey-jude
 • nieniewesola
 • wstydem
 • poetabezdomny
 • misiaczek95
 • Magnolia11
 • nenya
 • LittleJack
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • Virasil
 • La-Libellule
 • hello-im-psycho
 • mrsantares
 • pandathing
 • werterowska
 • logarytmnaturalny
 • background
 • oversensitive
 • deviate
 • Clarisse
 • Karolinuka
 • misne
 • caramelsanddebris
 • noticemysoul
 • youbastard
 • czarnycukier
 • zlanieznajoma
 • rozpierdolwglowie
 • pequento
 • nienormatywny
 • carly
 • fivestagesofloss
 • revalie
 • EmotionalSpiral
 • tazniebieskimi
 • dysmorfofobia
 • newiscoming
 • Americanlover
 • ohmarilyn
 • mikroiver
 • coherentstates
 • 154154
 • weareoutinthewild
 • sbt
 • MyBlackWings
 • scylla
 • LacrimaMi
 • littlefiligreespirit
 • Annju
 • myselfwonderland
 • lielovelive
 • thelifeposh
 • malinowykisiel
 • kotzmarsa
 • filology
 • kikkeer
 • jointskurwysyn
 • staruszka
 • kurz
 • piksele
 • missweird
 • sexzrekinem
 • krzyk-ciszy
 • friendstraveluk
 • pingwineq
 • migrationofthesoul
 • annabellepe
 • MishaLecter
 • ain
 • king13
 • mrrru
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viatobecontinued tobecontinued
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viainsanedreamer insanedreamer
9012 cc74 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaquinne quinne
<Duplicates />
Reposted fromgregoa gregoa viaKryptonite Kryptonite
6147 502f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viafreeway freeway
4070 f08b
Reposted fromtotal1ty total1ty vialambadada lambadada
6332 10f2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialambadada lambadada
6151 7ca0 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
9527 eb8f
Reposted fromgplyr gplyr viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
7960 fd75
5463 7d76 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
1533 352a

expecttheunexpectedtoday: pigmy marmoset monkey

We Finally Know How Birds Can See Earth's Magnetic Field

nanonaturalist:

myfrogcroaked:

A special eye protein is helping birds to “see” Earth’s magnetic field! If that’s not cool, I don’t know what is.

The ability to see Earth’s magnetic field, known as magnetoreception, relies on the presence of specifically the blue wavelength of light. The complex process involves “radical” intermediate molecules which are sensitive to Earth’s magnetic field. The Earth’s magnetic field, as it relates to the direction the bird is facing, could alter the intermediate radical molecules differently, giving the bird a sense for where it is facing in relation to the Earth’s magnetic field.

While the exact way birds visualize Earth’s magnetic field is part of further investigation, scientists believe the Cry4 protein acts as sort of a filter over the bird’s vision. This filter would allow birds to see a sort of compass of the Earth and direct their migratory flights accordingly.

Source: Forbes

!

Reposted fromplan9 plan9 viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
2803 15ff 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viaquinne quinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl