Tumblelog by Soup.io
 • latesavannahnight
 • jakmidzisiajzle
 • Evowe
 • misza
 • owlmarcia
 • tilde
 • shrew
 • fakinszit
 • hey-jude
 • nieniewesola
 • wstydem
 • poetabezdomny
 • misiaczek95
 • Magnolia11
 • nenya
 • LittleJack
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • Virasil
 • La-Libellule
 • hello-im-psycho
 • mrsantares
 • pandathing
 • werterowska
 • logarytmnaturalny
 • background
 • oversensitive
 • deviate
 • Clarisse
 • Karolinuka
 • misne
 • caramelsanddebris
 • noticemysoul
 • youbastard
 • czarnycukier
 • zlanieznajoma
 • rozpierdolwglowie
 • pequento
 • nienormatywny
 • carly
 • fivestagesofloss
 • revalie
 • EmotionalSpiral
 • tazniebieskimi
 • dysmorfofobia
 • newiscoming
 • Americanlover
 • ohmarilyn
 • mikroiver
 • coherentstates
 • 154154
 • weareoutinthewild
 • sbt
 • MyBlackWings
 • scylla
 • LacrimaMi
 • littlefiligreespirit
 • Annju
 • myselfwonderland
 • lielovelive
 • thelifeposh
 • malinowykisiel
 • kotzmarsa
 • filology
 • kikkeer
 • jointskurwysyn
 • staruszka
 • kurz
 • piksele
 • missweird
 • sexzrekinem
 • krzyk-ciszy
 • friendstraveluk
 • pingwineq
 • migrationofthesoul
 • annabellepe
 • MishaLecter
 • ain
 • king13
 • mrrru
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

9508 bcb5 500
Reposted fromzie zie viamarkovitsh markovitsh
1550 30e7 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viamarkovitsh markovitsh
3093 7665 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarkovitsh markovitsh
2907 204e 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
1911 798b
Reposted fromdamepagoshad damepagoshad viaszydera szydera
6561 2fa5
Reposted frompunisher punisher viaszydera szydera
“Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.”
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
2356 ff3e

June 23 2019

9403 d3fd 500
Reposted fromretaliate retaliate vialekkaprzesada lekkaprzesada
6663 fe12
Reposted fromIriss Iriss vialekkaprzesada lekkaprzesada
5653 fb7a 500
4033 e61b
Reposted fromrisky risky vialekkaprzesada lekkaprzesada
9476 a3c4 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaiammistake iammistake
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli

June 22 2019

5814 1595 500
Reposted fromniente niente viaSilentForest SilentForest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl